Onze missie ?

Wat is een accreditatie?

Accreditatie (uit het Latijn “te geloven”) is een deftig woord voor “als geloofwaardig erkennen“.

Een accreditatiecertificaat wordt toegekend door een accreditatie-instelling na een grondige audit voor de conformiteitbeoordeling gebaseerd op internationaal erkende eisen. Het betekent het formele bewijs van de competentie van de instelling die specifieke opdrachten voor de conformiteitbeoordeling uitvoert.

De accreditatie laat de laboratoria, de keuringsinstellingen en de certificatie-instellingen toe hun technische competenties maar ook hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewijzen.

Waarom is een accreditatie zo belangrijk?

De huidige economische structuren zijn onderworpen aan een dynamische evolutie onder druk van de internationalisering van de handel.

Het is dus van essentieel belang om het vertrouwen van de economische actoren en van de overheden belast met de marktcontrole te wekken in de conformiteit van de producten en diensten.

De accreditatie is duidelijk een hulpmiddel om het vrije verkeer van producten en diensten te bevorderen. Ze draagt ook bij tot het opheffen van de technische handelsbelemmeringen, het bevorderen van een eerlijke concurrentie en het harmoniseren van de werking van de markten.