Onze diensten ?

Certificatie van opleidingsinstituten

ISO 29990

Over de norm zelf :
Met de ISO 29990 norm wordt aangegeven aan welke vereisten een professionele trainingsorganisatie moet voldoen.

De norm steunt op 2 centrale thema’s :

Het eerste thema heeft betrekking op de opleiding als dienstverlening, van ontwikkeling tot evaluatie.
Deze bestaat uit 5 sleutelcriteria :

 • behoefteanalyse van alle belanghebbenden
 • ontwikkeling van de opleiding
 • uitvoering van de opleiding
 • opvolging van de opleiding
 • evaluatie van de kennisoverdrachten het beheer van de klachten
Het tweede thema neemt het managementsysteem van de organisatie onder de loep, van A tot Z.
Deze behandelt volgende criteria :

 • strategie en beheer van de organisatie
 • preventieve acties en verbeteracties
 • financieel management en de risico’s
 • het beheer van de human resources en de competenties van de trainers en medewerkers
 • interne en externe communicatie
 • feedback en tevredenheidsevaluatie van de belanghebbenden en het beheer van de klachten