Onze missie ?

Aspect’O ?

Een onafhankelijk en geaccrediteerd auditbureau dat zich toelegt op de certificatie van management- en kwaliteitssystemen van bedrijven en organisaties in de dienstensector, alsook interne diensten binnen grote ondernemingen.

Vandaag is Aspect’O het enige certificatiebureau op de Belgische opleidingsmarkt aan wie een accreditatie werd toegekend door de Belgische overheidsinstelling BELAC (Belgisch Accreditatiesysteem), voor de certificatie op basis van de norm ISO 29990.

Een succesvolle audit levert u een kwaliteitscertificaat op waarbij u kan aantonen dat het behalen van de norm werd gevalideerd door het auditoren van Aspect’O en bekrachtigd door haar certificatiecommissie.

Naast het uitvoeren van audits steunt Aspect’O nog op drie andere pijlers:

  • Adviesfunctie (algemeen)
  • Ontwikkeling normen
  • Interne audit