Wie zijn we ?

Het verhaal

Het certificatiebureau ‘Aspect’O bvba’ werd opgericht in 2014 door 3 experts in kwaliteitsmanagement.

De organisatie zag het daglicht na een grondige voorbereiding en marktbevraging. De nood aan ‘Quality Management Services’ was geen utopie.

Het bureau kreeg de naam ‘Aspect’O’ enerzijds om het multiculturele karakter ervan te onderlijnen en anderzijds om een link te creëren met haar core business. Wij ondersteunen, onderzoeken, bekijken, observeren … uw kwaliteitsmanagement.

Aspect’O is actief in gans België.

Zowel bij de medewerkers van de ondersteunende diensten als bij het team auditoren, kunnen onze klanten en prospects bediend worden in het Nederlands, het Frans of het Engels. Het Aspect’O team is samengesteld uit diverse deskundigen die allen getuigen van een degelijke terreinervaring in verschillende domeinen.

Aspect’O vertrouwt haar opdrachten toe aan haar teamleden in functie van hun individueel expertisedomein.

Onze waarden ?

  • de daad bij het woord voegen, wij laten zelf een audit uitvoeren van onze organisatie door de overheid om het professionalisme van onze activiteit te laten valideren
  • de hoogst mogelijke transparantie, onze werkwijze en belangrijkste documenten zijn de consulteren op deze website
  • respect, alle stakeholders zijn evenwaardig, welke rol zij ook spelen
  • integriteit, ieder dossier wordt adequaat, zorgvuldig en eerlijk afgehandeld
  • onpartijdigheid, onze activiteit wordt bewaakt door een onafhankelijke onpartijdigheidscommissie